II Małopolski Kongres Kobiet
Kontakt do nas:
biuro@mostkobiet.org.pl
Postaramy się, w miarę możliwości, odpowiadać na każdy e-mail do nas w ciągu kilku dni.

II Małopolski Kongres KobietII Małopolski Kongres Kobiet

II Małopolski Kongres Kobiet
IMPREZA BEZPŁATNA

Inspiracje - Wsparcie - Rozwój

Miejsce:Centrum Kongresowe ICE Kraków

Termin: 7 marca 2015 roku

Hasło: Kobiece perspektywy

O Kongresie

Pragniemy, aby nasza inicjatywa przyczyniła się do wzajemnego wspierania się kobiet tj. budowania systemów wsparcia w różnych układach naukowych, biznesowych i społecznych w taki sposób, aby stanowiły one rzeczywistą siłę.

Kongres objęła swoim honorowym patronatem Małżonka Prezydenta RP Pani Anna Komorowska.

W Komitecie Honorowym II Małopolskiego Kongresu Kobiet zasiadają:

 • Elżbieta Bieńkowska - Europejski Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego i Usług
 • prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół - Rektor Uniwerystetu Ekonomicznego
 • prof. dr hab. Maria-Jolanta Flis - Prorektor ds. rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Zofia Gołubiew – Dyrektorka Muzeum Narodowego w Krakowie
 • Małgorzata Okońska-Zaremba - była posłanka do Sejmu RP, wiceministra gospodarki
 • dr Anna Okońska-Walkowicz - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej
 • dr Ewa Rumińska-Zimny - prezeska Międzynarodowego Forum Kobiet, ekspert ONZ, Dyrektor Programu Kobiety i Gospodarka w Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ w latach 2001-2009
 • prof. Agnieszka Zalewska - przewodnicząca Rady CERN (Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych)

Ambasadorami II Małopolskiego Kongresu Kobiet zostali:

 • Waldemar Domański
 • prof. Małgorzata Fuszara
 • Monika Jurczyk-Osa
 • Dominika Kozłowska
 • Urszula Podraza
 • prof. Monika Płatek
 • Aneta Pondo
 • Maria Waliczek
 • Katarzyna Zygmunt

Intencją Stowarzyszenia „Most Kobiet” jest, aby II Małopolski Kongres Kobiet, był wspólną inicjatywą zarówno środowisk lokalnych, jak i osób indywidualnych, przedstawicielek świata nauki, biznesu, polityki, sztuki, dziennikarstwa, organizacji pozarządowych, organizacji samorządowych, związków zawodowych, związków pracodawców i innych zainteresowanych podmiotów w celu wzajemnego poznania się, integracji, wymiany doświadczeń i inspiracji do dalszej aktywności na rzecz kobiet mieszkających w Małopolsce.

Sama nazwa „Most Kobiet” zawiera w swojej symbolice naszą potrzebę łączenia różnych środowisk w celu budowania porozumienia, współdziałania i współpracy. Jesteśmy głęboko przekonane, że siła płynie z integracji, szacunku dla różnorodności i otwartości na różne pola wymiany pomiędzy różnymi środowiskami. Wymiana rozumiana jest przez nas bardzo szeroko jako: inspirowanie, dzielenie się informacjami, rozwój naukowy, rozwój gospodarczy, intelektualny, podnoszenie świadomości społeczeństwa, zamiana utartych schematów myślenia i działania, które nie przynoszą już oczekiwanych rezultatów - na takie, które są efektywne i pozwalają realizować istotne cele.

My kobiety posiadamy unikalne marzenia, doświadczenia i talenty, nosimy w sobie wielkie bogactwo, a przecież nie wszystkie nawet wiemy o swoim istnieniu i zasobach, którymi możemy się dzielić. Nasze kontakty i umiejętności mogą okazać się bardzo potrzebne wszystkim, nie tylko kobietom.

Zapraszamy wszystkie aktywne kobiety Małopolski do uczestnictwa w II Małopolskim Kongresie Kobiet!

Czekamy na Was!

O Stowarzyszeniu

II Małopolski Kongres Kobiet to projekt zainicjowany przez Stowarzyszenie „Most Kobiet” z siedzibą w Krakowie, którego zarząd tworzą:

 • Małgorzata Jantos - Wiceprezeska Zarządu
 • Małgorzata Bednarczyk - Wiceprezeska Zarządu
 • Anna M. Huppert - Wiceprezeska Zarządu

Intencją Stowarzyszenia jest, aby II Małopolski Kongres Kobiet był wspólną inicjatywą zarówno środowisk lokalnych, jak i osób indywidualnych, przedstawicielek świata nauki, biznesu, polityki, sztuki, dziennikarstwa, organizacji pozarządowych, organizacji samorządowych, związków zawodowych, związków pracodawców i innych podmiotów w celu wzajemnego poznania się, integracji, wymiany doświadczeń i inspiracji do dalszej aktywności na rzecz kobiet mieszkających w Małopolsce.

W skład Rady Programowej II Małopolskiego Kongresu Kobiet wchodzą:

 • Małgorzata Bednarczyk
 • dr Piotr Buła
 • dr Magdalena Dołhasz
 • dr hab. Janusz Fudaliński
 • Sylwia Góra
 • Anna M. Huppert
 • dr Małgorzata Jantos
 • Joanna Kongstad
 • Ela Kuchta
 • Basia Marcisz
 • Monika Molas-Wołos
 • Justyna Ożóg
 • dr Bożena Pera
 • Sylwia Salwińska
 • Marta Stanek
 • Lucyna Szaszkiewicz
 • Katarzyna Zielińska

Kongres zrealizowano przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa MałopolskiegoMatronat

Stowarzyszenie Kongres Kobiet - Warszawa

Patronat honorowy

Małżonka Prezydenta RP
Pani Anna Komorowska

Partnerzy

Jacek Majchrowski Prezydent Miasta Krakowa

Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego


Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Rada Miasta Krakowa

Krakowskie Biuro Festiwalowe

Krakow Airport

Złoty sponsor

FARMONA

Srebrny sponsor

BMW Dobrzanski

Brązowy sponsor

ASA Zdrowie jest najwazniejsze

OPENMEDICAL - Centrum terapii i rozwoju - BeBo Trening Polska

Hartmann pomaga w leczeniu

Współpracują z nami:

PARK Inn

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska

Atelier XIX - XXI

INSTYTUT NAFTY I GAZU - Państwowy Instytut Badawczy

Patronat medialny:

TVP Krakow

Radio Krakow

Gazeta Krakowska

Wrota Malopolski

Miasto Kobiet

Tygodnik Podhalanski

Gazeta Gdowianin

Miasto Dzieci

Czas Dzieci

  7 marca 2015 r., Małopolski Kongres Kobiet. Design aem