II Małopolski Kongres Kobiet
Kontakt do nas:
biuro@mostkobiet.org.pl
Postaramy się, w miarę możliwości, odpowiadać na każdy e-mail do nas w ciągu kilku dni.

II Małopolski Kongres KobietII Małopolski Kongres Kobiet

II Małopolski Kongres Kobiet

Inspiracje - Wsparcie - Rozwój

Miejsce: ICE Kraków Centrum Kongresowe

Termin: 7 marca 2015 roku

Hasło: Kobiece perspektywy

O Kongresie

Pragniemy, aby nasza inicjatywa przyczyniła się do wzajemnego wspierania się kobiet tj. budowania systemów wsparcia w różnych układach naukowych, biznesowych i społecznych w taki sposób, aby stanowiły one rzeczywistą siłę.

Kongres objęła swoim honorowym patronatem Małżonka Prezydenta RP Pani Anna Komorowska.

W Komitecie Honorowym II Małopolskiego Kongresu Kobiet zasiadają:

 • prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół - Rektor Uniwerystetu Ekonomicznego
 • prof. dr hab. Maria-Jolanta Flis - Prorektor ds. rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Zofia Gołubiew – Dyrektorka Muzeum Narodowego w Krakowie
 • Małgorzata Okońska-Zaremba - była posłanka do Sejmu RP, wiceministra gospodarki
 • dr Anna Okońska-Walkowicz - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej
 • dr Ewa Rumińska-Zimny - prezeska Międzynarodowego Forum Kobiet, ekspert ONZ, Dyrektor Programu Kobiety i Gospodarka w Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ w latach 2001-2009

Ambasadorami II Małopolskiego Kongresu Kobiet zostali:

 • Waldemar Domański
 • prof. Małgorzata Fuszara
 • Monika Jurczyk-Osa
 • Dominika Kozłowska
 • prof. Monika Płatek
 • Aneta Pondo
 • Maria Waliczek
 • Katarzyna Zygmunt

Intencją Stowarzyszenia „Most Kobiet” jest, aby II Małopolski Kongres Kobiet, był wspólną inicjatywą zarówno środowisk lokalnych, jak i osób indywidualnych, przedstawicielek świata nauki, biznesu, polityki, sztuki, dziennikarstwa, organizacji pozarządowych, organizacji samorządowych, związków zawodowych, związków pracodawców i innych zainteresowanych podmiotów w celu wzajemnego poznania się, integracji, wymiany doświadczeń i inspiracji do dalszej aktywności na rzecz kobiet mieszkających w Małopolsce.

Sama nazwa „Most Kobiet” zawiera w swojej symbolice naszą potrzebę łączenia różnych środowisk w celu budowania porozumienia, współdziałania i współpracy. Jesteśmy głęboko przekonane, że siła płynie z integracji, szacunku dla różnorodności i otwartości na różne pola wymiany pomiędzy różnymi środowiskami. Wymiana rozumiana jest przez nas bardzo szeroko jako: inspirowanie, dzielenie się informacjami, rozwój naukowy, rozwój gospodarczy, intelektualny, podnoszenie świadomości społeczeństwa, zamiana utartych schematów myślenia i działania, które nie przynoszą już oczekiwanych rezultatów - na takie, które są efektywne i pozwalają realizować istotne cele.

My kobiety posiadamy unikalne marzenia, doświadczenia i talenty, nosimy w sobie wielkie bogactwo, a przecież nie wszystkie nawet wiemy o swoim istnieniu i zasobach, którymi możemy się dzielić. Nasze kontakty i umiejętności mogą okazać się bardzo potrzebne wszystkim, nie tylko kobietom.

Zapraszamy wszystkie aktywne kobiety Małopolski do uczestnictwa w II Małopolskim Kongresie Kobiet!

Czekamy na Was!

O Stowarzyszeniu

II Małopolski Kongres Kobiet to projekt zainicjowany przez Stowarzyszenie „Most Kobiet” z siedzibą w Krakowie, którego zarząd tworzą:

 • Marta Stanek - Prezeska Zarządu
 • Małgorzata Jantos - Wiceprezeska Zarządu
 • Małgorzata Bednarczyk - Wiceprezeska Zarządu
 • Kamila Supron Kalinowska - Wiceprezeska Zarządu

Intencją Stowarzyszenia jest, aby II Małopolski Kongres Kobiet był wspólną inicjatywą zarówno środowisk lokalnych, jak i osób indywidualnych, przedstawicielek świata nauki, biznesu, polityki, sztuki, dziennikarstwa, organizacji pozarządowych, organizacji samorządowych, związków zawodowych, związków pracodawców i innych podmiotów w celu wzajemnego poznania się, integracji, wymiany doświadczeń i inspiracji do dalszej aktywności na rzecz kobiet mieszkających w Małopolsce.

W skład Rady Programowej II Małopolskiego Kongresu Kobiet wchodzą:

 • Małgorzata Bednarczyk
 • dr Piotr Buła
 • dr Magdalena Dołhasz
 • dr hab. Janusz Fudaliński
 • Sylwia Góra
 • Anna M. Huppert
 • dr Małgorzata Jantos
 • Ela Kuchta
 • Basia Marcisz
 • Monika Molas-Wołos
 • Justyna Ożóg
 • dr Bożena Pera
 • Sylwia Salwińska
 • Marta Stanek
 • Lucyna Szaszkiewicz


Matronat

Stowarzyszenie Kongres Kobiet - Warszawa

Patronat honorowy

Małżonka Prezydenta RP
Pani Anna Komorowska

Partnerzy

Prezydent Miasta Krakowa

Rada Miasta Krakowa

Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Krakowskie Biuro Festiwalowe

Patronat medialny:

TVP Krakow

Radio Krakow

Gazeta Krakowska

Wrota Malopolski

Miasto Kobiet

Gazeta Gdowianin

Sponsorzy

FARMONA

OPENMEDICAL - Centrum terapii i rozwoju - BeBo Trening Polska

  7-8 marca 2015 r., Małopolski Kongres Kobiet. Design aem